Open main menu Close main menu

Jenny Lee-Morgan

Professor
Nga Wai a Te Tui

Publications

Lee-Morgan, J.R., Hoskins, R., Te Nana, R., Rua, M., & Knox, W. (2019). Mahia te mahi: In service to homeless whānau. Auckland, Te Puea Memorial Marae.

Lee-Morgan, J., & Hetaraka, M. (2018). Taikākā: Teaching strategies to improve academic learning for Māori-medium ITE. Wellington, Ako Aotearoa.

Lee-Morgan, J. (2018). Taikākā: Learning and teaching strategies to optimise academic achievement in a Māori-medium Initial Teacher Education programme. Wellington, Ako Aotearoa.

Greensill, H., Manuirirangi, H., Pihama, L., Mahealani Miller, J., Lee-Morgan, J., Campbell, D., & Te Nana, R. (2017). He maimoa i ngā whakatupuranga anamata: Ko te mātauranga taketake o ngā tūpuna me te whakarea tamariki. Te Kōtihitihi Ngā Tuhinga Reo Māori (Vol. 4).

Lee-Morgan, J., & Muller, M. (2017). On stage Māori- medium ITE: Listening to students' voices. New Zealand Annual Review of Education (Vol. 22).

Pihama, J., Mataamua, R., Tipene, J., Ngāpō, K., Tiakiwai, S., Edwards, W., Lee, J., Hohepa, M., Maxwell, T.K., & Skipper, H. (2015). Te Matataua o Te Reo: A national research agenda for the regeneration and revitalisation of Te Reo Māori, Report to He Puna Whakarauora, Te Taura Whiri i Te Reo. Hamilton, Te Kotahi Research Institute.

Pihama, L., Greensill, H., Campbell, D., Te Nana, R., & Lee, J. (2015). Taku Kuru Pounamu. Hamilton, New Zealand, Te Kotahi Research Institute.

Lee, J. BJ. (2012). Marae a-kura: Tracing the birth of marae in schools. Set: Research Information for Teachers (Vol. 2).

Lee, J. BJ. (2012). Mehemea ka moemoea tatou, ka taea e tatou. Set: Research Information for Teachers (Vol. 2).

Lee, J., Pihama, L., & Smith, L. (2012). Marae-ā-kura: Teaching, learning and living as Māori. Wellington, NZCER.

Pihama, L., & Lee, J. (2010). He kākano i ruia mai i Rangiātea: Māori whānau stories of neonatal intensive care units. Report for Ngā Pae o te Māramatanga. Auckland, Māori and Indigenous Analysis and Rautaki Ltd.