COVID-19 update - what you need to know at traffic light levels

Open main menu Close main menu

Jenny Lee-Morgan

Director Nga Wai a Te Tui / Professor Māori Research
Nga Wai a Te Tui

Publications

Penetito, K., Lee-Morgan, J., & Eruera, N. (2021). MANAAKITANGA: A MARAE RESPONSE TO COVID-19. Scope (Kaupapa Kāi Tahu) (Vol. 6).

Lee-Morgan, J., Martin, J., Mane, J., & Lee-Morgan, E. (2021). PUNI REO POITARAWHITI: PLAYING IN TE REO MÄORI. Scope (Kaupapa Kāi Tahu) (Vol. 6).

Hernandez, G., Low, J., Wallis, S., Birchmore, R., Ramirez-Prado, G., de Groot, C., Gremillion, H., Lee-Morgan, J., Blanchon, D., Baling, M., Doyle, E., & Berry, T. (2020). The development of a transdisciplinary team to investigate indoor air quality issues in New Zealand. Unitec Research Symposium, Mount Albert Campus, Unitec.

Lee-Morgan, J. (2020). Ngā Wai a te Tūī: Challenging Kaupapa Maori ​Research-Work​. Unitec Research Symposium, Unitec, Auckland.

Lee-Morgan, J., Martin, J., & Lee-Morgan, E. (2020). PUNI REO: ​Playing in Te Reo Māori. Unitec Research Symposium, Unitec, Auckland.

Pihama, L., Lee-Morgan, J., Smith, L., Tiakiwai, S., & Seed-Pihama, J. (2020). MAI Te Kupenga: Supporting Māori and Indigenous doctoral scholars within Higher Education. Alternative: An International Journal of Indigenous Peoples (Vol. forthcoming).

Archibald, J., Lee-Morgan, J. BJ., & DeSantolo, J. (2020). Decolonizing Research: Indigenous Story work as Methodology. London, United Kingdom, Zed Books (Vol. Forthcoming).

Lee-Morgan, J. (2020). From the inside out: At the heart of pūrākau. Archibald, J., J B J Lee-Morgan & J DeSantolo, United Kingdom, London.

Hancock, F., Lee-Morgan, J., Newton, P., & McCreanor, T. (2020). The Case of Ihumātao: Interrogating competing corporate and Indigenous visions of the future. New Zealand Sociology (Vol. 35).

Lee-Morgan, J., Muller, M., Roa, R., Tipene, J., Kukutai, T., Pawar, S., & Tauroa, T. (2019). Te Mātārere o te reo: A foresight report on the future state of Te Reo Māori in the Waikato-Tainui Rohe to 2038. Report to Te Mātāwai. Hamilton, Te Mata Punenga o Te Kotahi, University of Waikato.

Lee-Morgan, J., Muler, M., Seed-Pihama, J., & Skipper, H. (2019). Tukua ki te Ao: Progressing the normalisation of te reo Māori in organisations. Report to Te Taura Whiri i te Reo Māori. Hamilton, Te Kotahi Research Institute, University of Waikato.

Pihama, L., & Lee-Morgan, J. (2019). Colonization, Education, and Indigenous Peoples. McKinley, E.A. & Smith, L.T. Singapore (Vol. Online).

Lee-Morgan, J.R., Hoskins, R., Te Nana, R., Rua, M., & Knox, W. (2019). Mahia te mahi: In service to homeless whānau. Auckland, Te Puea Memorial Marae.

Lee-Morgan, J. (2018). Taikākā: Learning and teaching strategies to optimise academic achievement in a Māori-medium Initial Teacher Education programme. Wellington, Ako Aotearoa.

Lee-Morgan, J., & Hetaraka, M. (2018). Taikākā: Teaching strategies to improve academic learning for Māori-medium ITE. Wellington, Ako Aotearoa.

Lee-Morgan, J., Courtney, M., & Muller, M. (2018). New Zealand Māori medium teacher education: an examination of students' academic confidence and preparedness. Asia-Pacific Journal of Teacher Education (Vol. 47 (2)).

Lee-Morgan, J., & Muller, M. (2017). On stage Māori- medium ITE: Listening to students' voices. New Zealand Annual Review of Education (Vol. 22).

Greensill, H., Manuirirangi, H., Pihama, L., Mahealani Miller, J., Lee-Morgan, J., Campbell, D., & Te Nana, R. (2017). He maimoa i ngā whakatupuranga anamata: Ko te mātauranga taketake o ngā tūpuna me te whakarea tamariki. Te Kōtihitihi Ngā Tuhinga Reo Māori (Vol. 4).

Lee-Morgan, J. (2017). Pūrākau: Hei kaupapa rangahau mana motuhake Māori. A. McFarland & N. Mathews, Wellington.

Pihama, L., Greensill, H., Campbell, D., Te Nana, R., & Lee, J. (2015). Taku Kuru Pounamu. Hamilton, New Zealand, Te Kotahi Research Institute.

Pihama, J., Mataamua, R., Tipene, J., Ngāpō, K., Tiakiwai, S., Edwards, W., Lee, J., Hohepa, M., Maxwell, T.K., & Skipper, H. (2015). Te Matataua o Te Reo: A national research agenda for the regeneration and revitalisation of Te Reo Māori, Report to He Puna Whakarauora, Te Taura Whiri i Te Reo. Hamilton, Te Kotahi Research Institute.

Lee, J., Pihama, L., & Smith, L. (2012). Marae-ā-kura: Teaching, learning and living as Māori. Wellington, NZCER.

Lee, J. BJ. (2012). Mehemea ka moemoea tatou, ka taea e tatou. Set: Research Information for Teachers (Vol. 2).

Lee, J. BJ. (2012). Marae a-kura: Tracing the birth of marae in schools. Set: Research Information for Teachers (Vol. 2).

Pihama, L., & Lee, J. (2010). He kākano i ruia mai i Rangiātea: Māori whānau stories of neonatal intensive care units. Report for Ngā Pae o te Māramatanga. Auckland, Māori and Indigenous Analysis and Rautaki Ltd.