Open main menu Close main menu

Current Students

Discover the services and support we offer, latest events, student deals, life on campus and more.

Whooping Cough Alert

There have been a couple of cases of whooping cough reported to the Te Puna Waiora Centre over the past couple of days.

Unitec Hosts Tertiary Disability Services Hui

Unitec hosted Hon. Carmel Sepuloni and Disability Rights Commissioner, Paula Tesoriero, for the Northern Region Tertiary Disability Services Hui.

Gender Affirmation policy introduced for staff and students

Gender Affirmation Policy first of its kind among tertiary providers in recognition of both staff and students who undertake a gender affirmation process while they are working or studying.

Te Noho Kotahitanga and Unitec

One of Unitec’s most defining features as a tertiary institution, is the formalised partnership between Māori and non-Māori.

Mumps in Schools and Tertiary Institutions

Auckland Regional Public Health Service (ARPHS) have confirmed there is a mumps outbreak in Auckland and Unitec.

Te Wiki o Te Reo Māori

Ko taku reo taku ohooho, ko taku reo taku mapihi mauria

Kua Tohungia te Kiriata o Aotearoa a “Tatari” ki te Ahurei Kiriata ki Toronto 2017

Kua tohungia te kiriata o ngā ākonga o Te Whare Wānanga o Wairaka i Tāmaki, kia whakaatūria mai, ki te Ahurei Kiriata rongonui o Toronto a te Hepetema...

Mā te mahi ngātahi ka eke ngā wawata

He mea tuku atu: Ruangāhuru mā toru o Hereturikōkā, Ruamano Ngāhuru mā whitu.
Load more articles