Te Wiki o Te Reo - Kia ora te reo!

Ngā Kauwhau a Te Whare Wānanga o Wairaka

Kia hiwa rā, kia hiwa rā!

Nā runga i te whakahau i te katoa o Aotearoa kia whakanuia te reo Māori, kia kaha atu hoki te whakamahi i te reo Māori, ka tū tēnei kaupapa nui whakahirahira ki Te Whare Wānanga o Wairaka. Ko Ngā Kauwhau a Wairaka, he kaupapa e whakahuatia ake nei hai hihiri, hai wawana, hai whakarauora ake i te reo taketake o Aotearoa whānau tonu. 
Nō reira, ia pō o te wiki o te Reo (11-15 Māhuru) e whakahaeretia nei tēnei kaupapa kōrero “Kia ora te Reo!” i roto i te poho o te whare tipuna a Ngākau Māhaki, ki te marae o Te Noho Kotahitanga, (kēti tuatoru, te huarahi o Carrington) Te Whare Wānanga o Wairaka. 

Ko te tikanga, hai te ono karaka timata ai ki te mihi whakatau, whai muri ake nei, ka rere te kaikauwhau kōrero, ā, hai te whitu karaka oti atu ai te kaupapa nei ki te kapu tī.

Āhea (Rā/Wā) Ngā kaikauwhau
Rā Hina , 11 Māhuru:Curtis Bristowe (Whānau Apanui, Ngāti Porou, Te Aitanga a Māhaki)
Rā Tū, 12 Māhuru:Eruera Morgan (Ngāti Rangiwewehi, Tapuika, Tuhourangi, Ngāti Pikiao, Ngāti Naho, Ngāti Tamatera)
Rā Apa, 13 Māhuru:Te Urikore Biddle (Ngāi Tūhoe, Ngāti Kahungungu)
Rā Pare, 14 Māhuru:Kristin Jerram (Ngāti Pākeha)
Rā Mere, 15 Māhuru:Scotty Morrison (Ngāti Whakaue)

Ko te whāinga matua o te wiki, ko te whakaoho i te hiahia o te tokomaha atu o Aotearoa, he taonga rerehua rirerire tō tātau nei reo, ā, mā te reo Māori ka whakahihiko, ka hikihiki i te ngākau tāngata huri noa i te motu. Kāti, ki te pirangi hara mai koe whakanui ake ai i te kaupapa whakahirahira nei, tēnā, pāngia te tohu tūhono kai raro iho nei. 

Anei te taukaea