Mā te mahi ngātahi ka eke ngā wawata

  • group-study-benefits

He mea tuku atu: Ruangāhuru mā toru o Hereturikōkā, Ruamano Ngāhuru mā whitu.

Mā te mahi ngātahi ka eke ai te ākonga ki ngā taumata ikeike i tā te ngākau i hiahia ai. Mā te kōrero tahi, te wānanga tahi, ka whai kaha ai, ka whai hua ai te ākonga i roto i wāna tini mahi katoa. Nō reira, parea ake ki muri i a koe te whakaaro takitahi o mua rā, whāia kē te huarahi o te takitini, mā konā koe ka ea ai ngā wawata ō tangata. Whakahuihuia kōtau i a kōtau anō, ā, kotahi atu ki Te Puna mahi ngātahi ai!

Mā te ākonga anō te ākonga e tautoko

Mā te wānanga ngātahi ka mārama kehokeho ai te hinengaro. 

Kua mārama pea ki a koe, mā te wānanga ngātahi ka mārama kehokeho ai a hinengaro ki ngā tini āhuatanga o te wā. Ahakoa ko tēwhea momo akoranga koe e noho ana, ahakoa ko Pūkaha, ahakoa ko Whakawhiti Kōrero, ahakoa ko Kaihoahoa ā Whareroto, ahakoa ko te aha atu ranei. Ki te ara mai he raruraru whakapōuri ā hinengaro tangata, mā te mahi ngātahi, ka mārama pai ai te anga whakamua.

Mā te ākonga anō te ākonga e tautoko! Tērā pea, kāre koe i te mārama ki wētahi o ngā tū akoranga kōrero. Mā te mahi ngātahi, te noho tahi, te whakawhiti whakaaro tahi, ka tere whakakīkī wēnei whāruarua ā hinengaro e noho kau ana.

Hui tātau ka tū, wehe ka hinga! I wētahi wā tonu ka ara mai ngā tū āhuatanga whakakōtiti whakaaro, erangi ki te ū koe ki te kaupapa matua ā rōpū, kia hoea ngātahitia ki te pae tawhiti e hiahia ana, ka tere whakangaro wēnei tū āhuatanga o kōtiti, o māikoiko. 

Mā pango, mā whero ka oti ai

Group Study helps promote healthy competition  
 

He rākau tū noa ki te pārae he kai nā te ahi! Mēnā ka ako takitahi koe, mā wai kē rā koe hai whakatenatena, hai whakahauhau kia piki ake ki ngā taumata o angitū? Mā te mahi ngātahi ka taea. Mā te takitini koe hai akiaki kia kaua e noho noa iho ki te kare o te wai, erangi kia rukuhia hōhonutia kia puea ake ai he māramatanga hou. Mā te mahi ngātahi ka whakatinanahia ake ai ngā kupu kōrero, he rākau tū ki te waonui, he tohu o te rangatira! 
Ki te kore koe e haehaetia, ehara koe i te tangata tōtika! I roto i ngā huihuinga ngātahitanga, me wero kōtau i a kōtau anō ka tika, arā ia, me āta wetewetea, me āta kōrerohia ngā tini kaupapa ā ako. Mā te kimi, mā te rapa, mā te rangahau i wēnei tū kaupapa kōrero, ka kōkiri kōtau i te ara namunamu ki taiao.

Huihuia ki Te Puna Mātauranga o Wairaka

Benefits of the Unitec library  
 

Nau mai haere mai ki Te Puna Mātauranga o Wairaka, kai koneki he wāhi motuhake mō kōtau hai hui tahi ai, hai mahi ngātahi ai. E whitu ngā rūma motuhake, ā, ka taea e te tokowaru te huitahi ki roto. Kai roto i ia rūma he papa tuhi, ā, ko wētahi ka whai pouaka whakaata, mīhini kōpae atata, mīhini rīpene ataata anō hoki hai whakaatu atu i ngā tū mahi e hiahiatia ana.

Kāti, ki te pirangi hara mai koe, wānanga tahi ai ki roto i tēnei o ngā ruma motuhake, ki te aha atu ranei, tēnā, whakapā mai ki a mātau te puna tautoko, ā, mā mātau tonu wō tini pātai hai whakautu ake.

Read in English


Te Puna Tono Inaianei Te aratohu raupapa